FIS, det är dags att lyssna nu!

FIS, det är dags att lyssna nu!

Vintersporten är djupt rotad i snötäckta berg och deras magi och kopplingen till miljö och klimat har alltid funnits. Klimatförändringarna utgör, utan skrupler, att snösporterna står inför ett existentiellt hot.  Det internationella skidförbundet (FIS) mottog nyligen...
Skidåkarelit sätter press på FIS

Skidåkarelit sätter press på FIS

Ett öppet brev till FIS, initierat av den österrikiske skidåkaren Julian Schütter, har undertecknats av över 200 FIS-atleter. Brevet är adresserat till FIS-presidenten Johan Eliash och kräver att organisationen tar ett större ansvar och öppenhet kring sitt arbete mot...
Resort Alliance

Resort Alliance

POW har inlett ett samarbete och partnerskap med skidanläggningar och destinationer i Sverige som har en hög ambitionsnivå kring sitt klimatarbete. Basen är att anläggningarna ska stå bakom SLAOs fossila färdplan för Sveriges skidanläggningar. De tre första...
Ny styrelse

Ny styrelse

På POWs årsmöte i september valdes en ny styrelse för POW Sweden. Några styrelsemedlemmar sitter kvar från förra verksamhetsåret och några har tillkommit. Här finns hela styrelsen...
POW SWEDEN HAR EN VERKSAMHETSKOORDINATOR

POW SWEDEN HAR EN VERKSAMHETSKOORDINATOR

Med start 4:e januari har POW SWEDEN nu en fast verksamhetskoordinator Protect Our Winters Sweden växer och därmed behovet av någon som kan koordinera verksamheten och verka som vår spindel i nätet. Vi fick väldigt många bra och starka sökanden till tjänsten och är...