FIS, det är dags att lyssna nu!

Vintersporten är djupt rotad i snötäckta berg och deras magi och kopplingen till miljö och klimat har alltid funnits. Klimatförändringarna utgör, utan skrupler, att snösporterna står inför ett existentiellt hot. 

Det internationella skidförbundet (FIS) mottog nyligen ett brev underskrivet av mer än 500 atleter, bland annat svenska åkarna Sara Hector och Sandra Näslund som uttryckte sin starka oro över klimatförändringarnas påverkan på snösporternas framtid. Brevet efterfrågade fler och tydligare åtgärder för utsläppsminskningar och framförallt, en framtid för sporten. FIS svarade med att lyfta sina nuvarande och framtida åtgärder, precis de åtgärder som atleterna i brevet menade var otillräckliga.

FIS hävdar att de tar frågan på allvar och skriver att de välkomnar atleternas engagemang. Åtaganden som deras medverkan i FN:s Sports for Climate Action Framework, samt deras bedrift att bli det första internationella idrottsförbundet som är klimatpositivt genom sina investeringar i sitt Rainforest Initiative, är centrala i deras uttalande.

Atleterna svarar i uppföljande brev med kritik på bristen av krisförståelse, men står fast vid sin vilja att fortsätta samarbeta med FIS för en hållbarare snösport. De ställer krav på mer transparens och framförallt mer HANDLING för att FIS ska nå de mål de hävdar att de strävar mot. På så sätt kan FIS bli en ledstjärna inom snösporter och ett exempel som andra i branschen kan ta efter.

Vi ser att FIS vill visa sitt engagemang för hållbarhet, och visst det är en bra början! Vi i Protect Our Winters Sweden (POW) står för förändringsvilja framför perfektion, och här berömmer vi viljan men uppmanar till en större ansträngning som är i proportion med allvaret i klimatkrisen. Vi står därför bakom idrottarnas krav.

De öppna breven och atleternas påtryckning gav tillslut ett resultat av att FIS faktiskt publicerade en hållbarhetsrapport på sin hemsida, från 2021. POW Sweden har nu granskat FIS nyligen publicerade hållbarhetsrapport ”Executive Summary FIS Carbon Footprint Estimate” och vill nu framföra följande feedback.

Utvecklingen av förnybar energi och bevarandet av natur är viktigt, men bör inte stå i fokus. Prioriteringen bör vara att minska utsläppen så mycket som möjligt och sedan kompensera för det som inte går att minska som ett nästa steg.

Det är märkbart att rapporten inte utgår från någon internationell rapporteringsstandard. Vi vill rekommendera att FIS istället använder sig av de internationella rapporteringsstandarder som finns exempelvis i GHG-protokoll eller GRI. Det skulle ge dem den transparens som de behöver inför intressenter. Vi vill se ett faktiskt koldioxidavtryck efter dessa standardiseringar. I tillägg så skulle det gynnas av att kategorisera utsläppen vidare inom olika typer av evenemang eller regioner, för att spegla de troliga skillnaderna i utsläpp mellan X och Y. 

I övrigt är rapporten baserad i hög grad på stora antaganden som inte bara leder till stor osäkerhet i hur och vilka strategier som ska användas för att verkligen minska sin växthusgaseffekt, så det leder också till stora frågetecken kring de siffror som presenteras och indikerar på otroligt låga utsläpp med tex 7,3 ton per evenemang mot exempelvis festivalen Way out Wests 385 ton

FIS måste sätta ambitiösa mål som går i linje med den senaste forskningen och de ska vara mätbara. Vi uppmanar FIS vidare att presentera faktiska aktiviteter och strategier för att minska utsläppen. Vad ska faktiskt göras för att minska utsläppen? FIS har atleterna med sig, de behöver bara ta första steget. Något de hade möjligheten till att göra under FIS kongressen i början av maj där beslut om att omstrukturera evenemangskalendern kunde tas, för att minska transporternas påverkan och anpassa schemat efter ett förändrat klimat. Vilket de inte gjorde enligt den alpina landslagschefen Lars Melin i en artikel i DN, som känner att FIS inte lyssnar på åkarna och de nationella förbunden.

Om FIS väljer att följa våra rekommendationer med att; 1, använda sig av internationella standarder för rapportering, 2, redovisa källor och räknemetoder för att undvika antaganden och osäkra resultat 3, sätta ambitiösa mål att minska påverkan inom scope 1,2, och 3 i linje med Parisavtalet och den senaste forskningen, så visar FIS att de lyssnar på atleterna och skidförbunden. Samt tar det ansvar för sin klimatpåverkan som situationen kräver. 

Vi i POW Sverige tror att genom ett gediget, ödmjukt och öppet samarbete så finns det möjligheter för snössportsbranchen att bli en förebild i arbetet med lösningar för klimatförändringarna. Vi vill att framtida generationer också ska få njuta av de fantastiska upplevelser och känslor som snösporter framkallar. 

  • Protect Our Winters Sweden

Clara Edwards, Styrelseledamot och MSC Climate Change Management.

Kristine Ahlborg Delvin, Styrelseledamot och hållbarhetsingenjör.

Lova Rosenqvist, Volontär och hållbarhetskonsult.

Nicole Modigh, Verksamhetskoordinator.

Källor:
https://protectourwinters.eu/athletes-double-down-on-their-call-to-fis-for-climate-action/
https://www.fis-ski.com/en/inside-fis/governance/sustainability
https://svalna.se/web/user/pages/06.publications/05._reports/The-carbon-footprint-of-Way-Out-West-prel-report-aug-2019.pdf
https://www.dn.se/sport/europeiska-alpinlandslag-tvingas-trana-i-argentina-igen-tycker-inte-att-fis-lyssnar/