Din passion för vintern kan hjälpa

till att rädda den

Förändringsvilja framför perfektion

Vi menar att vi inte måste vara perfekta för att kunna bidra till klimatarbetet. Istället för att söka perfektion – eftersträva förbättring. Vi som rör oss ute i naturen har alla möjligheten att göra det något mer klimatsmart, om vi alla gör bara en liten ansträngning blir det sammantaget en hel del. Företag kan ställa om till att följa konkreta rekommendationer baserad på forskning och ta fram en handlingskraftig färdplan för att möta Parisavtalet till 2030.

 

Bli medlem

POW blir starkare ju fler vi är och som medlem kan du påverka i vilken riktning vi rör oss. Läs mer om POWs medlemskap och hur du kan vara att bidra här

Vårt Arbete

POW SAMLAR PASSIONERADE FRILUFTSMÄNNISKOR FÖR ATT VÄRNA DE PLATSER OCH LIVSSTILAR VI ALLA ÄLSKAR FRÅN KLIMATFÖRÄNDRINGARNA