Vår förändringsteori

Vi tänker oss en nära framtid där världen använder uteslutande förnybar energi. Transporter är fossilfria, vi har innovativ grön teknologi och driver en politik som alltid sätter planetens välmående lika högt som social hållbarhet och människors välbefinnande. En politik som möjliggör att vi snarast möjligt uppnår och bibehåller koldioxidneutralitet.

En framtid där vi tar oss till våra skidspår, skridskoisar och hållbara skidorter i utsläppsfria fordon; industrier och enskilda personer tar ansvar för att minimera och betala för sitt koldioxidavtryck. En framtid där våra förtroendevalda från samtliga partier på alla nivåer gör det till sin högsta politiska prioritet att agera för planetens och klimatets bästa.

För att komma hit tänker vi att det krävs det tre komponenter:

  • Teknologiska och finansiella lösningar
  • Politisk vilja
  • Kulturellt skifte

Denna bild är hämtad från POW USA. Vi anpassar vårt arbete och målsättningar utefter situationen i Sverige och den verklighet i har här.

Kulturellt skifte och politisk vilja – det är här POW kommer in i bilden

Klimatförändringarna är inte bara en forskningsrapport som skapar rubriker på löpsedlarna. För oss friluftsmänniskor är det något personligt; det händer här och det händer nu. Det påverkar allt liv på vår jord, men det blir extra tydligt för oss vintersportare när det blir allt svårare att hitta snö och islagda sjöar.

 Vi arbetar på bred front för att driva det kulturella skiftet som måste till, som i sin tur driver på den politiska viljan och de tekniska och finansiella lösningarna. Vi synliggör och debatterar klimatfrågan för att höja medvetenheten om situationen vi står inför. På så vis kan vi påverka och inspirera den svenska friluftsvärlden till att göra klimatsmarta val, i vår vardag och när ger oss ut i naturen.

Vi utbildar och informerar om vilken påverkan och belastning vi som vintersportare har på vår jord och vad vi kan göra för att minska den. Vi strävar efter att engagera och mobilisera företag, organisationer och privatpersoner för att erbjuda en gemensam plattform. Ju fler vi är som strävar mot samma mål, desto mer kan vi åstadkomma. Din passion för friluftslivet kan hjälpa till att rädda det.

Politiskt påverkar vi genom debattartiklar som våra ambassadörer eller vår styrelse skriver i aktuella frågor. Vi deltar i panelmöten med Klimatpolitiska rådet där vi ger våra åsikter på deras granskningar och skriver remissvar på utredningar utförda av regeringen. POW Sweden är även medlem i Klimatriksdagen, nätverket Stoppa Preemraff och på europeisk nivå medlem i Climate Action Network, CAN, med upprop till EU-kommissionen och EU-parlamentet.

Inför riksdagsvalet 2018 drev vi kampanjen #väljvintern där vi skapade ett valmanifest, intervjuade politiker och hade en expertpanel som svarade på frågor.

POW 2020 Strategic Plan

POW finns i ett flertal europeiska länder och har en gemensam strategisk plan som beskriver vad vi vill uppnå de kommande åren.