Vi som jobbar med POW

Vilka är POW?

POW är en politiskt obunden, ideell organisation av och för friluftsmänniskor som bestämt sig för att agera inför klimatutmaningen.

Vi är ett nätverk av företag, organisationer och privatpersoner som alla har gemensamt att vi vill bidra till och verka för en hållbar planet. Arbetet leds av en styrelse och ett växande antal medlemmar som jobbar på volontärbasis i olika arbetsgrupper.

Vi är en blandad skara av olika filosofiska inställningar, gamla och unga, med kompetenser och intresseområden som kompletterar varandra. Det som förenar oss är kärleken till att vara utomhus i naturen och vår vilja att värna den för vår och kommande generationers skull.

Vi arbetar genom att informera och utbilda friluftsmänniskor i klimatfrågor genom bland annat kampanjer, reportage, evenemang och föreläsningar. Vi engagerar och inspirerar genom sociala medier, filmproduktioner och genom våra ambassadörer.

Vi flyttar upp klimatfrågor på agendan genom att debattera och demonstrera, prata med politiker och skapa opinion.

Vi är stolta över att vara en del av en global rörelse av POW-organisationer, där vi sedan 2019 har varit med och skapat en stark europeisk struktur i syfte att tillsammans över landsgränserna kunna påverka lagstiftning och hållbar utveckling på högre nivå.

Medlemmar

Utan våra medlemmar vore POW inte mycket. Vi är idag över 500 medlemmar och vi växer för var dag. Som medlem kan du välja hur aktiv du vill vara; allt från att bara betala din årsavgift till att engagera dig i våra frågor och aktiviteter som volontär.

Vill du bli medlem? Registrera dig här

Volontärer

Om man som medlem vill hjälpa till och bidra med något arbete inom POW, kan man ansöka om att bli volontär. Vi har sedan en tid tillbaka etablerat ett antal volontärgrupper som jobbar inom olika områden av POW. Exempel på det är volontärgruppen för sociala medier som sköter vår närvaro på tex Instagram och Facebook, eller volontärgruppen för event som hjälper till när vi är engagerade i olika evenemang.

Vill du bli volontär? Bli i så fall medlem först här och bocka för att du är intresserad av att aktivera dig som volontär, så kommer vi att höra av oss. Du kan även höra av dig till någon i styrelsen och berätta vad just du skulle vilja göra i och för POW.

Styrelsen

Vår styrelse består av ett antal medlemmar som har ett genuint engagemang och verkligen vill vara med och driva våra frågor. Varje styrelseledamot har ett område hen ansvarar för inom POW Sweden och är kontaktyta gentemot någon av volontärsgrupperna.

Här presenteras även vår verksamhetskoordinator som inte sitter i styrelsen.

 • Verksamhetskoordinator

  Nicole Modigh

  Bio

 • Ordförande

  Fredrik Wetterholm

  Bio

 • Vice ordförande

  Clara Edwards

  Bio

 • Kassör

  Emilia Olofsson

  Bio

 • Ledamot

  Joel Lundberg

  Bio

 • Ledamot

  Anna Gros

  Bio

 • Ledamot

  Hanna Behr

  Bio

 • Ledamot

  Kristine Ahlborg Delvin

  Bio