Back

Partners

POW Partners

Vissa företag och organisationer tar klimatfrågan på allvar precis som vi, och deltar aktivt i kampen för klimatet. Några av dessa stödjer vårt arbete och samarbetar med oss, till exempel i kampanjer, evenemang och andra initiativ. Vi är väldigt glada att kalla dem för våra partners.

PARTNERföretag

Pow eu partners

Resort Alliance 

Resort Alliance är en samverkansform mellan POW och skidanläggningar. Tillsammans arbetar vi för att värna de platser och livsstilar vi alla älskar från klimatförändringarna genom att arbeta utefter SLAOs fossilfria färdplan som ramverk. Samarbetet ämnar också till att mobilisera och få fler att engagera sig för klimatet och tillsammans skapa en stark röst. 

Vill ditt företag bli en POW partner?

Om ditt företag vill växla upp sitt klimatarbete, bidra till vår rörelse och ingå i ett partnerskap med Protect Our Winters Sweden, finns lite riktlinjer om hur vårt samarbetskoncept ser ut och hur det går till att bli en partner. Vi gör en bedömning baserat på bland annat ambitionsnivå, förändringsvilja och engagemang i klimatarbetet. Vi har fyra olika nivåer på partnerskap lite beroende på förutsättningarna, till exempel ambition och storlek på företaget eller organisationen. Respektive nivå tydliggör övergripande vad en samarbetspartner kan förvänta sig av ett samarbete med POW och vilka möjligheter som finns, för båda parter, i samarbetet.

Vill du vet mer om hur ett samarbete kan inledas? Hör av dig på info@protectourwinters.se