';
side-area-logo
Vad vi gör

Vi arbetar på bred front för att nå våra mål. Det handlar om att synliggöra och debattera klimatfrågan, informera och utbilda, samt mobilisera och engagera fler i kampen för klimatet.

Att synliggöra och debattera klimatfrågan innebär att höja medvetenheten om den utmaning vi står, få människor att våga ta den på allvar och driva fram de insatser som krävs. En annan viktig del är att göra klimatsmarta val mer attraktiva – det ska vara coolt att snösporta med liten klimatpåverkan!

Att informera och utbilda är avgörande för att höja kunskapsnivån om hur snösporten både påverkar och påverkas av klimatförändringarna. När vi berättar om vinterns framtid är vi passionerade, men alltid sakliga och faktabaserade.  Det är en förutsättning för att politiken, näringslivet och individen ska kunna röra sig i rätt riktning.

Att mobilisera och engagera handlar om att skapa en bred rörelse av företag, organisationer och vanliga skid- och brädåkare, ge dem en plattform att agera utifrån och tillhandahålla verktyg som ger effekt. Ju fler vi är som kämpar för klimatet, desto mer kan vi åstadkomma.

Våra viktigaste kanaler är sociala medier som Facebook och Instagram, tidningar och filmer, och snösportevents av olika slag. Men vi medverkar också i media och på konferenser utanför snösportvärlden. Dessutom når vi ut med hjälp av våra namnkunniga ambassadörer som sprider vårt budskap i sina nätverk.

Klimatomställningen kräver breda samhällsförändringar och därför arbetar vi mot tre målgrupper. För det första vill vi driva fram förändringar inom politiken. Det behövs nya lagar och regler som styr företag, organisationer och konsumenter i en klimatsmart riktning. För det andra vill vi stimulera omställning inom näringslivet. Lösningen på klimatutmaningen ligger i nya produkter och tjänster som möjliggör klimatsmart konsumtion. För det tredje vill vi få individen att förändra sitt beteende. Konsumenter som väljer klimatsmarta produkter och tjänster, och väljare som premierar de politiker som har modet att agera inför klimatutmaningen, är helt avgörande.