Skidåkarelit sätter press på FIS

Ett öppet brev till FIS, initierat av den österrikiske skidåkaren Julian Schütter, har undertecknats av över 200 FIS-atleter. Brevet är adresserat till FIS-presidenten Johan Eliash och kräver att organisationen tar ett större ansvar och öppenhet kring sitt arbete mot klimatförändringarna. Brevet har skrivits med stöd av Protect Our Winters i Österrike, Frankrike och EU men även svenska skidåkare finns med på listan med underskrifter. Läs mer på Protect Our Winters Europes hemsida.