Resort Alliance

POW har inlett ett samarbete och partnerskap med skidanläggningar och destinationer i Sverige som har en hög ambitionsnivå kring sitt klimatarbete. Basen är att anläggningarna ska stå bakom SLAOs fossila färdplan för Sveriges skidanläggningar. De tre första anläggningarna ut är Tänndalen, Dundret och Lapland Resorts (Riksgränsen/Björkliden). Läs mer här.