Tillbaka

Dumpa de smutsiga investeringarna och lånen

När du var ute I backen, på skogsstigarna eller kalfjället och njöt av naturen senast, funderade du på vad din bank gör med dina pengar? Alltför många banker investerar och lånar fortfarande pengar till smutsiga aktiviteter inom den fossila sektorn, vilket hotar vår planets välmående och således även vår framtid på den. Din bank kan vara en av dem. Låt oss ändra det tillsammans. 

ÄR DU MED OSS?

RÄKNA MED MIG! VAD KAN VI GÖRA?

Trots påtryckningar att flytta sina investeringar till mer hållbara alternativ fortsätter de största bankerna att öka sin finansiering till fossilindustrin. Bara under 2020 investerade och lånade 17 europeiska banker nästan 162 miljoner Euro till företag som framställer fossila bränslen. Bankerna behöver ändra sin kurs omedelbart.

Nyutlåningen till den fossila sektorn måste upphöra genast och låneportföljens befintliga exponering till denna sektor måste fasas ut. Investeringarna i bolag verksamma i den fossila sektorn måste avyttras om inte ett ambitiöst påverkansarbete som ägare kan påvisas. Finanssektorn spelar en viktig roll i omställningen och de måste ta sitt ansvar. Planetens och vår fina naturs framtid hänger på det. 

Med COP26 runt hörnet måste vi kräva att våra bankers utlåning och investeringar rimmar med deras löften för att följa Parisavtalet. De behöver ha en utfasningsplan i linje med 1.5-gradersmålet på plats för fossila bränslen om vi ska ha någon chans att nå detta. Vi måste öppet fråga våra respektive banker om de fortfarande lånar ut till och investerar i fossila bränslen. Din röst och dina pengar har betydelse. Tillsammans kan vi skydda vår underbara natur och bygga den fossilfria framtid vi vill leva i. 

Skriv till din bank idag för att ta reda på vad de gör med dina pengar och om de har en utfasningsplan för fossila bränslen på plats.

VARFÖR PRATAR VI OM FINANSSEKTORNS KOPPLING TILL KLIMATET OCH VARFÖR NU? 

Den senaste och mest kraftfulla varningsklockan för klimatkrisens effekter i IPCCs 6e rapport nu under 2021 gör det klart bortom alla tvivel att omedelbar handlingskraft och åtgärder är kritiskt. För att ha en chans att möte 1.5-gradersmålet i Parisavtalet, måste all nyutvinning av olja, gas och kol stoppas innan årets slut (International Energy Agency). Det måste bli ett slut på att tillåta bankerna att finansiera fossila bränsle-projekt utan vårt medgivande. 

COP26 närmar sig, och då är det dags för världens ledare att ta modiga beslut för klimatet och planetens skull. En av de stora punkterna på agendan för COP26 är finanssektorns koppling till klimatkrisen, därför tar vi möjligheten att sätta press på finansiella institutioner som banker. Besluten som tas under COP kommer påverka framtiden för oss alla och den natur vi älskar att vistas i. 

EU-kommisionen har godtagit en handlingsplan för finansiering av hållbar utveckling. Som en del av planen, kommer Sustainable Finance Disclosure Regulation SFDR, Low Carbon Benchmarks Regulation och den nya EU-taxonomin att ställa obligatoriska ESG- (Environmental, Social, Governance) krav på alla finansiella institutioner. Detta medför att de alla måste redogöra offentligt hur mycket av deras verksamhet som överensstämmer med riktlinjerna för en hållbar ekonomi. Detta händer snart, och ger oss ett litet tidsfönster att visa våra banker att vi har koll på läget och följer utvecklingen.

Deras redogörelser kommer inte att gå obemärkt förbi. Du har möjligheten att påverka din bank och visa att du bryr dig, samt att du inte kommer tolerera att dina pengar används till smutsiga investeringar och lång som förstör naturen. Ta reda på vad din bank gör med dina pengar redan idag och hur deras planer ser ut.

EN GLOBAL POW-RÖRELSE

Inom Protect Our Winters rörelse aktiverar vi vår globala frilufts-community och kampanjar tillsammans för att finanssektorn ska ta sitt ansvar i klimatkrisen och det planetära nödläget. Vi ger alla som åker skidor, vandrar, klättrar, cyklar, plockar svamp eller bara bryr sig om naturen överlag, verktygen att agera och ger dem inspiration att använda sina pengar för att finansiera en grönare och mer hållbar värld. 

POW US fokuserar på friluftsbranschens investeringsportföljer, då att se över hållbarheten i sin finansiella varuförsörjning är en av de viktigaste sakerna ett företag kan göra för planeten. 

POW Canada kontaktar landets fem största banker genom deras #BankingOnNature-kampanj. 

POW UK ställer krav på sina lokala råd att flytta pensionspengar från smutsiga investeringar, då trots 75% av de lokala råden har erkänt att en klimatkris pågår, så håller de tillsammans investeringar på nästan 10 miljarder GBP i fossila bränslen. 

POW Norge fokuserar på sina bankers finansiering till prospektering av fossila bränslen norr om Polcirkeln. 

POW Europe mobiliserar 7 grenar av POW (däribland Sverige) för att hålla de stora bankerna ansvariga för sina Parisavtalslöften.