Mer information

Om du har skrivit till din bank via vår kampanj, delat den med ditt nätverk och börjat fundera över dina pengars koppling till planetens välmående så kanske du undrar vad du kan göra mer? Ett tydligt och enkelt nästa steg kan vara att ringa din bank och uttrycka ditt engagemang i frågan. Förklara att du som kund inte vill se att banken lånar ut eller investerar till framtida utvinning av kol, olja eller gas för framställning av fossila bränslen, och fråga vad deras plan är för att avsluta detta. Det är inte alltid lätt att tolka deras svar då området minst sagt är komplicerat. Vi förstår att det kan kännas svårt och krångligt att veta vad som egentligen är “bra” eller “dåligt” när det kommer till pengar kopplat till klimatet, och att en lätt kan känna tvivel kring huruvida det ens går att investera hållbart inom ramarna för det befintliga systemet. Systemskiften sker ofta över en lite längre tid och byggs upp av mängder av till synes små ställningstaganden och signaler från de stora massorna. Därför ser vi denna typ av engagemang som en viktig byggsten till förändring i ett större perspektiv.

Något du även kan göra är att se över vart dina övriga pengar ligger (pensionsfonder, försäkringsbolag, aktier) och försöka ta reda på om de kan flyttas till mer hållbara alternativ. Nedan hittar du lite länkar med mer information och jämförelser att ta i beaktning.

  • Fair Finance Guide är ett internationellt nätverk som granskar finansiella institutioner och deras hållbarhetsarbete. På deras sida kan man bland annat jämnföra banker, läsa om hur du sparar hållbart samt dyka in i vad hållbar pension innebär.
  • Medveten konsumtion: Föreningen Medveten Konsumtion finns till för dig som konsument, för att hjälpa dig navigera den svårframkomliga djungeln som är “hållbar konsumtion”. På deras sida kan du hitta råg och fakta kring bank och investeringar samt att de erbjuder distansutbildningar inom konsumtion miljö och klimat.
  • WWF, Världsnaturfonden har en sektion på temat ekonomi och finans, där kan man läsa rapporter som ”Du äger”, börsens betydelse för klimatet och vad du som privatperson kan göra för att lära dig mer och skapa påverkan.
  • Naturskyddsföreningen: På temat hållbar konsumtion finns Frågor och svar om grönt sparande och hållbara investeringar samt länkar för vidare information.
  • Sweden’s Sustainable Investment Forum (Swesif) är ett intresseforum som syftar till att sprida, driva och höja kunskap om investeringar för en hållbar utveckling. De har något som heter hållbarhetsprofilen, där man kan söka på fonder och få info: https://swesif.org/ och https://www.hallbarhetsprofilen.se/index.html

Slutligen vill vi tillägga att POW aldrig vill uppmuntra våra medlemmar eller nätverk att göra stora förändringar i sin privatekonomi utan att noga överväga situationen och vilka effekter det har på kort och lång sikt för den ekonomiska tryggheten som individ eller familj.