Vi söker en verksamhets-koordinator till POW Sweden

 

Bakgrund

Protect Our Winters Sweden växer och vi har identifierat behovet av en koordinator för den löpande verksamheten i föreningen. Denna roll ser vi till en början motsvarar en tjänst på ca 40% (16 timmar/vecka) som rapporterar till styrelsen och kan vara baserad på valfri ort i Sverige. Bonus om man kan utgå från Åre, Stockholm eller Göteborg. Vi önskar köpa in detta arbete som en konsulttjänst initialt, där den valda kandidaten fakturerar föreningen på månadsbasis via enskild firma eller aktiebolag. Det är inget krav att ha firma eller bolag på plats för att söka tjänsten men detta måste vara klart i god tid innan önskvärt startdatum.

Sammanfattning av rollen

Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av projektledning och/eller eget företagande, samt gärna relevant arbete med ideell verksamhet under en sammanhängande period. Du behöver givetvis inte vara inbiten friluftsmänniska, vintersportare eller expert på klimatvetenskap för att vara kvalificerad, men det är absolut en bonus och kul om det råkar vara så! Rollen kommer att vara den omtalade “spindeln i nätet” för den svenska föreningen, och med stöd från, samt i nära arbete med styrelsen vara en vital del i föreningens fortsatta framgång och arbete. Vi ser att koordinatorn deltar i styrelsemöten vid behov, samt vid vår årliga POW Sweden Summit. Om möjligt även på den årliga Global Gathering med övriga systerorganisationer internationellt. Det är ett krav för rätt kandidat att tala samt skriva svenska flytande och ha god förmåga i engelska. B-körkort är inget krav men givetvis fördelaktigt. Merparten av arbetet kommer kunna ske på distans men en del resor i samband med event och möten kommer förekomma. Arbetsverktyg såsom telefon, abonnemang, dator och liknande tillhandahålls ej av POW utan behöver innehas av den valda kandidaten själv.

Tilltänkta arbetsuppgifter och ansvarsområden

Nedan arbetsuppgifter och ansvarsområden kommer prioriteras tillsammans med den valda kandidaten. Ytterligare uppgifter och initiativ kan komma att dyka upp under årets gång som vi finner lämpliga att hamna under koordinatorns ansvar. Detta diskuteras i så fall och vi kommer överens om vad som är önskvärt och rimligt. För samtliga uppgifter och ansvarsområden kommer koordinatorn att ha stöd från och dialog med styrelsen samt drivande volontärer och ambassadörer.

Uppgifter med viss variation under året:

Ansvara för det löpande arbetet med POW partners och företagssamarbeten:

Ta emot och svara på förfrågningar

Driva dialog och uppföljning enligt våra riktlinjer

Synka med styrelsen och volontärer

Koordinera våra arbetsgrupper med volontärer och deras arbete:

Sociala medier och kommunikation

Medlemskap & medlemsengagemang

Hemsida – Utveckling och förvaltning

Förändringsteori – Kulturellt skifte för att påverka policy

Koordinera och projektleda vissa event under säsongen tillsammans med volontärer och/eller ambassadörer:

Tillsammans med styrelsen vara involverad i dialog och arbete med ambassadörer (Riders Alliance)

Löpande, stående uppgifter:

Aktivt använda mejl i kombination med vår samarbets- och kommunikationsplattform Slack för det löpande arbetet och dialog med styrelse samt volontär mellan möten

Administrera vårt CRM-system Superoffice för arbetet med samarbetspartners

Ansvara för inkommande mejl till inkorgen “info@protectourwinters.se”’

Administrera vår digitala medlemsplattform Cardskipper i samarbete med relevanta volontärer och styrelsen.

Tillsammans med styrelseordförande vara kontaktperson för samt involverad i det gemensamma Europeiska arbetet med vår paraplyorganisation (heltidskoordinator har nyligen anställts för POW Europe och är baserad i Innsbruck)

Underhålla och utveckla strukturer för dokument och informationshantering för föreningen

Tidslinje för processen

Publicering av annons 16/10

Ansökningstid för kandidater 16-30/10

Intervjuer med prioriterade kandidater 30/10-20/11

Kontraktsförhandling med vald kandidat 20-27/11

Deadline för kontraktssignering 4/12

Tentativt/önskvärt senaste startdatum 7/1

Kontaktuppgifter

Mejla ditt CV, kontaktuppgifter samt ett kort, personligt brev om varför du vill bli vår verksamhetskoordinator till joel.lundberg@protectourwinters.se senast 30/10, så återkopplar vi snarast gällande din ansökan.

Om POW Sweden

DIN PASSION FÖR NATUREN KAN HJÄLPA TILL ATT RÄDDA DEN

POW samlar passionerade friluftsmänniskor för att värna de platser och livsstilar vi alla älskar från klimatförändringarna. Vi är en rörelse av professionella idrottsutövare, forskare, företag och naturvänner som verkar för långsiktiga, strukturella lösningar som skyddar vår värld idag och för framtida generationer.

Vi är en politiskt obunden, ideell organisation av och för friluftsmänniskor som bestämt sig för att agera inför klimatutmaningen. Vi är ett nätverk av företag, organisationer och privatpersoner som alla har gemensamt att vi vill bidra till och verka för en hållbar planet. Arbetet leds av en styrelse och ett växande antal medlemmar som jobbar på volontärbasis i olika arbetsgrupper. Vi är en blandad skara av olika filosofiska inställningar, gamla och unga, med kompetenser och intresseområden som kompletterar varandra. Det som förenar oss är kärleken till att vara utomhus i naturen och vår vilja att värna den för vår och kommande generationers skull. Vi arbetar genom att informera och utbilda friluftsmänniskor i klimatfrågor genom bland annat kampanjer, reportage, evenemang och föreläsningar. Vi engagerar och inspirerar genom sociala medier, filmproduktioner och genom våra ambassadörer. Vi flyttar upp klimatfrågor på agendan genom att debattera och demonstrera, prata med politiker och skapa opinion. Vi är stolta över att vara en del av en global rörelse av POW-organisationer, där vi sedan 2019 har varit med och skapat en stark europeisk struktur i syfte att tillsammans över landsgränserna kunna påverka lagstiftning och hållbar utveckling på högre nivå.