Vårt arbete

POW SAMLAR PASSIONERADE FRILUFTSMÄNNISKOR FÖR ATT VÄRNA DE PLATSER OCH LIVSSTILAR VI ALLA ÄLSKAR FRÅN KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Vi är en rörelse av professionella idrottsutövare, forskare, företag och naturvänner som verkar för långsiktiga, strukturella lösningar som skyddar vår värld idag och för framtida generationer.

Förändringsvilja framför perfektion

Vi menar att vi inte måste vara perfekta för att kunna bidra till klimatarbetet. Istället för att söka perfektion – eftersträva förbättring. Vi som rör oss ute i naturen har alla möjligheten att göra det något mer klimatsmart, om vi alla gör bara en liten ansträngning blir det sammantaget en hel del.

Företag kan ställa om till att följa konkreta rekommendationer baserad på forskning och ta fram en handlingskraftig färdplan för att möta Parisavtalet till 2030.

Vad är POW

POW är en politiskt obunden, ideell organisation av och för friluftsmänniskor som bestämt sig för att agera inför klimatutmaningen.

Vi är ett nätverk av företag, organisationer och privatpersoner som alla har gemensamt att vi vill bidra till och verka för en hållbar planet. Arbetet leds av en styrelse och ett växande antal medlemmar som jobbar på volontärbasis i olika arbetsgrupper. Vi är en blandad skara av olika filosofiska inställningar, gamla och unga, med kompetenser och intresseområden som kompletterar varandra.

Det som förenar oss är kärleken till att vara utomhus i naturen och vår vilja att värna den för vår och kommande generationers skull.Vi arbetar genom att informera och utbilda friluftsmänniskor i klimatfrågor genom bland annat kampanjer, reportage, evenemang och föreläsningar. Vi engagerar och inspirerar genom sociala medier, filmproduktioner och genom våra ambassadörer.

Vi flyttar upp klimatfrågor på agendan genom att debattera och demonstrera, prata med politiker och skapa opinion.

Vi är stolta över att vara en del av en global rörelse av POW-organisationer, där vi sedan 2019 har varit med och skapat en stark europeisk struktur i syfte att tillsammans över landsgränserna kunna påverka lagstiftning och hållbar utveckling på högre nivå.

Hur vi jobbar konkret

Vi sprider vårt budskap genom sociala medier, genom att medverka i media, hålla föreläsningar och verka på exempelvis filmfestivaler och butiksevent. Vi gör även specialinsatser när och där det behövs. Till exempel informationskampanjen #väljvintern där vi inför riksdagsvalet 2018 skapade ett valmanifest, intervjuade politiker och hade en expertpanel som svarade på frågor. Ett annat exempel är aktionen vid invigningen av den nya flygplatsen i Sälen i december 2019. Här protesterade vi mot att öppna nya flygplatser när allt talar för att vi snarare bör minska vårt flygande.

Andra aktiviteter är vid Alpina VM i Åre där vi hade volontärer på plats som spred vårt budskap, och kampanjen POW Habits som utmanade snösportare att minska sin klimatpåverkan.

Bli medlem I POW

Bli en del av vår gemenskap av friluftsmänniskor och vinterälskare och hjälp oss värna de platser vi alla älskar från klimatförändringarna.

Vi är inte perfekta men vi vill alla se förändring. POW jobbar för ett kulturellt skifte och ökad politisk vilja, och vi tror på kraften i att samlas och att göra det tillsammans. Ju fler vi är desto starkare blir vår röst! Läs gärna mer om vår förändringsteori. 

Som medlem kan du påverka i vilken riktning vi rör oss som organisation och vilka frågor vi ska fokusera extra mycket på. Du kan stötta POWs fortsatta arbete genom att bli medlem i föreningen, eller varför inte ta det ett steg längre och engagera dig som volontär? Vi har projekt och kampanjer både i Sverige och på europeisk nivå som behöver drivna och duktiga människor. Vi hoppas oavsett att du ska finna styrka och glädje av att vara en del av vår rörelse.

Att bli medlem är enkelt och du blir det på länken här: 

Välkommen som en del av rörelsen, vi ser fram emot att lära känna dig!

Vår historia

Historien om POW i Sverige startade 2014 när Johnn Andersson och Johan Ahlgren grundade nätverket Save Our Snow. Sedan 2016 är vi del av den globala organisationen Protect Our Winters som grundades 2007 av snowboardproffset Jeremy Jones i USA. POW finns numera representerat i 17 länder i Nordamerika, Europa, Oceanien och Asien. Vi är stolta över att vara en del av en global rörelse av snöälskare som bestämt sig för att göra vad de kan för att rädda vintern!

Technological + Financial Solutions

Political Will

Cultural Shift

POW 2020 STrategic plan europe

POW finns i ett flertal europeiska länder och vi har en gemensam strategisk plan som beskriver vad vi vill uppnå de kommande åren. Läs den eller ladda ner den här!

Mer om POW

POW samlar passionerade friluftsmänniskor för att värna de platser och livsstilar vi alla älskar från klimatförändringarna. Lär dig mer om oss…