Samarbetskampanj med GoClimate

Klimatkompensation har länge varit omdiskuterat och det finns delade meningar kring dess berättigande. Är det en ursäkt att inte göra det som krävs gällande hållbar omställning och minskat utsläpp, eller är det lösningen av cirkulära modeller där “netto noll” håller planeten i balans och upprätthåller fungerade ekosystem? Sanningen ligger sällan i ytterligheterna och vad som är sant eller inte ska man ibland vara försiktig med att påstå.

När det kommer till att ställa om sin verksamhet, vare sig det gäller ett multinationellt bolag med storskalig produktion och varuförsörjning eller ett ensamhushåll som vill minska sitt avtryck på planeten, handlar det om att vi kraftigt måste reducera våra utsläpp av växthusgaser. Vi måste dessutom förflytta oss från vårt beroende av fossila bränslen, här är den ledande forskningen enig. Det handlar om absolut reducering, alltså att faktisk släppa ut mindre koldioxid. Förenklat så är grundbultarna reducering av utsläpp i linje med 1,5°C -målet vilket kan uppnås i och med faktisk utsläppsminskning, men att klimatkompensation kan vara OK under en omställningsperiod.

Som verkligheten ser ut kan det vara svårt att från en dag till en annan absolut reducera den mängd som krävs utan att lägga ner eller radikalt förändra sin verksamhet. Där kan kompensation genom professionella, certifierade och väl genomarbetade kompensationsprojekt vara ett sätt att hantera de utsläpp som man av olika skäl har svårt att reducera för stunden. En stöttande pusselbit i det stora och ofta komplicerade projekt det faktiskt är att ställa om på ett hållbart sätt.

Ett svenskt företag som jobbar aktivt med att hjälpa företag och individer att ställa om är GoClimate. De har en plattform där man som medlem kan räkna ut och kompensera för sina för stunden ej reducerbara utsläpp, samtidigt som man kan få stöd och professionell konsultation kring hur man kan planera sitt omställningsarbete sett till helheten. GoClimate erbjuder nu våra medlemmar i POW Sweden att nyttja deras kompensationsplattform gratis en månad, som en del i en samarbetskampanj.

Vi på Protect Our Winters tror på radikal omställning, förändring av verksamheter och absolut reducering av utsläpp samt vikten av forskningsbaserade mål för att vi ska ha en chans att nå Parisavtalet för att hålla planetens ekosystem någorlunda stabila. Men på vägen dit behövs även stöd av dellösningar som i slutänden främjar helheten.

Mer information om klimatkompensation: https://www.offsetguide.org/

Erbjudandet gäller för medlemmar i POW och kommer i medlemsplattformen Cardskipper, läs mer om GoClimate här: https://www.goclimate.com/se