';
side-area-logo
Vad vi vill

Vi vill skapa en bred rörelse av företag, organisationer och vanliga skid- och brädåkare som bestämt sig för att agera inför klimatutmaningen. Vårt mål är att snösporten ska minska sin klimatpåverkan och bli en starkare röst i samhällsdebatten.

Att minska snösportens klimatpåverkan innebär att vi tillsammans måste våga se oss i spegeln, inse att vi är en del av problemet och börja ta små steg i rätt riktning. Det handlar om att förändra hur vi transporterar oss, hur vi äter och hur vi konsumerar. Vi börjar alla på olika platser och det är okej – det viktiga är att vi rör oss år rätt håll.

Att bli en starkare röst i samhällsdebatten innebär att samla varenda snöälskare och högljutt kräva insatser som begränsar klimatförändringarna till 1,5 grader över den förindustriella nivån. Det handlar om att påverka politik, näringsliv och civilsamhälle i rätt riktning genom att visa att vi inte accepterar en utveckling som hotar det vi älskar.

Läs mer om vad vi gör.